ADAK AKİKA VACİP KURBAN

KURBAN KESİMİNDEN EVVEL MUHAKKAK OKUYUN!

Kurban kesmesi gereken kimseler Mukim olan (yerleşik olan, seyahat halinde olmayan), akıl baliğ (aklı ermiş), hir (özgür) olan her müslüman erkek ve kadının, dinen zengin olmak şartı ile kurban kesmesi vacibtir. İmâm-ı âzam ve Ebû Yusuf’a göre akıl baliğ şartı da bulunmamaktadır. Bir çocuk ya da deli, mecnûnun kurbanını velisi keser. Bunun etinden kurbanı kesilen çocuk ya da deli, mecnun kişi yer ve kalanı da ayni olarak faydalanacağı elbise ve […]